About us

ผมเริ่มทำงานรับเหมาติดตั้งแก้ไขระบบไฟฟ้ามาตั้งแต่ตอนที่ศึกษาอยู่ แล้วด้วยตัวคุณพ่อของผมเองเป็นช่างรับเหมาก่อนสร้าง ผมจริงมีพื้นฐานด้านงานก่อสร้างควบคู่กันไป ดังนั้นผมจึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการติดตั้งแก้ไขปัญหาด้านระบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงงานและบ้านเรือนเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์เกือบ 10 ปี ผมสามารถตั้งทีมที่เชี่ยวชาญด้านการทำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

   ทางทีมสามารถออกแบบและแนะนำลูกค้าให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความทนทาน ปลอดภัย ประหยัดไฟ และมีความทันสมัยพร้อมความสวยงาม และต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่ทางลูกค้าต้องการได้เป็นอย่างดี 

   สิ่งที่เป็นจุดเด่นของทางบริษัท คือ  ทางเรามีบริการตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสำหรับบ้านหรือโรงงานที่ปลูกสร้างมานาน หรือ ใช้งานมานาน ทางเราจะดูและตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆทั้งภายในและภายนอก ว่ามีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขบ้าง เราตระหนักว่า การป้องกันดีกว่าการแก้ไข เพื่อความสบายใจของคนในครอบครัว กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นวินาที ที่ไฟฟ้าถูกใช้งานโดยขาดการตระหนักเรื่องการตรวจสอบดูแล สุดท้ายอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคำนึงเกิดขึ้น ทางทีมจึงอยากนำเสนอบริการนี้ขึ้นมาเพื่อทุกคนครับ

หัวใจของทางทีม คือ เน้นความใส่ใจเรื่องการประหยัดงานให้มากที่สุด เพื่อสังคมที่น่าอยู่

   ** ราคาย่อมเยาว์ เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ **